Samenwerken

Samenwerken met belanghebbenden bij ruimtelijke ontwikkelingen leidt tot betere plannen en snellere procedures. Servicewise staat voor de kwaliteit van die samenwerking. Geen wassen neus, maar echt luisteren naar wat mensen raakt en vervolgens daarbij de vertaalslag kunnen maken naar de ingewikkelde wereld van ruimtelijke ordening en projectontwikkeling. Daar ontwikkelen we een strategie voor en die voeren we uit.