Samen delen

Als we voorzieningen met elkaar delen kunnen we daar voordeel uit behalen. Efficiënter ruimte gebruik. Meer investeringskapitaal of kwalitatief betere voorzieningen. Maar samen delen is geen vanzelfsprekendheid. De vraag is: Wat willen we met elkaar delen? En met wie? Hebben we gedeelde waarden? Welke concrete afspraken maken we hierover met elkaar? Servicewise organiseert en en modereert visievormende workshops waarin gedeelde waarden en community bouwen en centraal staat. Hierdoor creëren we de voorwaarden waaronder succesvolle deelactiviteiten kunnen worden opgezet en geëxploiteerd. Bijvoorbeeld het aanbrengen van deelfaciliteiten in een woongebouw, of het samen ontwikkelen van een gebouw, of de invulling en inrichting van openbare ruimte.

Maar we nemen ook graag de volgende stappen: Hoe vertaal je een gedragen visie naar een concreet plan? Servicewise maakt stappenplannen, procesinrichting en doet ruimtelijke en financiële haalbaarheidsonderzoeken. Eveneens adviseren wij over de eventuele opzet van een bestuur, statutaire bevoegdheden en governance.