Selecteer een pagina
Wat betekent duurzaamheid voor bewoners en hoe laat je dat landen in gebiedsontwikkeling?

Projectontwikkelaar BPD wilde duurzaamheid ook vanuit bewonersperspectief laten landen bij de ontwikkeling van Proeftuin Erasmusveld.  Aan Servicewise de opdracht om te onderzoeken op welke manier duurzaamheid leeft en hoe dit verwerkt kan worden in de planontwikkeling. Servicewise heeft middels inspirerende workshops met aspirant bewoners veel ideeën en voorkeuren opgehaald. Echter, ingewikkelde technische keuzes bleken een stap te ver. Die kan je als professional beter zelf maken. Wat wel werkte waren ideeën die tastbaar zijn en die het gebouw konden laten spreken of het gebruik veraangenamen. Servicewise heeft duurzaamheid expliciet gemaakt en samen met toekomstige bewoners  een gezicht gegeven.