Selecteer een pagina
Hoe komen we samen met omwonenden tot een goed stedenbouwkundig programma van eisen?
Dat was de vraag die de gemeente Amsterdam aan ons stelde naar aanleiding van de herontwikkeling van de voormalige Groenmarkt in het centrum van Amsterdam. We hebben toen een grote schetsmaquette laten maken op schaal waarbij één legosteentje net zo hoog als één verdieping was. De grondopbrengst was voorgeschreven en daarmee was de hoeveelheid woningen/ legoblokjes ook bekend. Omwonenden hebben op een creatieve avond ontwerpen gemaakt voor deze locatie met legoblokjes. Vervolgens zijn die toegelicht aan de wethouder en projectleider. Op basis van de wensen en ideeën die op veel draagvlak konden rekenen is door de gemeente een SPVE opgesteld. Servicewise heeft dit proces bedacht en begeleid.