Selecteer een pagina
Mede opdrachtgeverschap vormgeven bij de tenderinzending O’ase

De gemeente Amsterdam had een tender uitgeschreven voor blok 0 in Sloterdijk. Een deel van de opgave betrof het een projectontwikkeling met aspirant kopers als mede opdrachtgevers. Het consortium Kondor Wessels en de stichting 4Winden waren één van de inzenders. De vraag aan Servicewise was: hoe begeleid je de groep?

De aanpak van Servicewise betrof zowel inhoudelijke begeleiding maar ook groepsdynamische begeleiding. Zelfsturing en gemeenschapsvorming waren leidende thema’s. De tender is niet gewonnen maar de jury beoordeelde juist dit onderdeel als beste van de inzenders:

“Toelichting gunningscriterium MO-proces:
Gewaardeerd wordt de open benadering waarin de aspirant mede opdrachtgevers gevraagd is om aan te geven op welke onderdelen ze invloed wensen. Dat geldt ook voor de duidelijke beschrijving van de werkwijze tijdens de bijeenkomsten waaruit blijkt hoe omgegaan wordt met groepsdynamiek. Bijvoorbeeld het effect van collectieve belangen ten opzichte van individuele belangen en de aandacht voor het besluitvormingsproces.”