Selecteer een pagina
We willen graag met elkaar wonen, om leuke buren te hebben of om voorzieningen te delen maar hoe doe je dat?

De coöperatie Noorderzon en Nieuw Vredenburg benaderden Servicewise om die vraag te beantwoorden. Voor deze coöperaties het hebben we  haalbaarheidsonderzoeken gedaan voor de Papaverhoek en Nieuw Vredenburgh in Amsterdam.  Het betrof een ruimtelijke studie, een stichtingskostenopzet en daarbij ook een financieel exploitatiemodel. Alhoewel het plan haalbaar was en het enthousiasme groot lukte het de coöperaties niet om de locaties daadwerkelijk te verwerven. Coöperatief wonen is één van de antwoorden op de vraag naar seniorenhuisvesting en betaalbaar wonen. Echter er zou meer grond beschikbaar gesteld moeten worden door gemeentes om dit concept te realiseren.