Bewonersvoorlichting en consultatie verkoop Willem Arnzst Hoeve

Servicewise heeft in opdracht van zorgorganisatie Altrecht het kader van de verkoop van het gebied Willem Arnzst Hoeve een stakeholderanalyse gemaakt en een bewonersavond georganiseerd. Het doel van de avond was om de vastgelopen verhoudingen weer enigszins te neutraliseren. Het interactieve verloop van de avond heeft bijgedragen aan een ontspanning in de verhoudingen. Daarbij heeft Servicewise ook gestuurd op een andere dynamiek door actief andere bewoners te benaderen. Altrecht heeft zelf twee onderwerpen benoemd waarop zij betrokkenen willen consulteren. De aanwezigen hebben aangegeven aan ook graag aan hun eigen thema’s te willen werken en kregen hiervoor voor de gelegenheid. De aanwezigen hebben in groepjes aan thema’s gewerkt en hebben dit aan elkaar gepresenteerd. Er is gewerkt aan de volgende thema’s: Communicatie, Activiteiten op het terrein en Groen en Natuur.
Na deze avond zijn de verhoudingen tussen omwonenden en Altrecht beter geworden.