Selecteer een pagina

Bredius Amsterdam; Hoe begeleid je de buurt bij het selecteren van een projectontwikkelaar?

De Gemeente Amsterdam heeft een tender uitgeschreven voor de ontwikkeling van de Bredius locatie in Amsterdam. Het is een locatie die grenst aan de historische Spaarndammerbuurt met de mooie Amsterdamse School architectuur. Aangezien de ontwikkeling grote impact heeft op de omgeving heeft het stadsdeel West besloten dat de buurt mag meestemmen bij de selectie. Buurtgenoten mochten zich opgeven voor de bewonerswerkgroep. Maar bewoners kijken heel anders naar ingediende plannen dan professionals. Hoe zorg je dat de belangen van de buurt constructief in de selectie tot uiting komen? Caro Niestijl heeft de bewonerswerkgroep begeleid bij het geven van de scores zowel in de voor- als definitieve selectie en Caro was integraal onderdeel van de selectiecommissie. De voorkeuren van de buurt heeft zij ingebracht in de selectiecommissie en in goed samenspel met de professionals tot een eindbeoordeling gekomen.