Waarom Servicewise?

Servicewise is expert omgevings- en stakeholdermanagement bij ruimtelijke ontwikkelingen in de woonomgeving.

Servicewise is opgericht door Caro Niestijl. Caro is opgeleid als architect aan de TU Delft. Daarnaast heeft zij als mediator en adviseur binnenstedelijke ontwikkelingen gewerkt en als commissaris bij woningcorporaties. Met al deze ervaringen werd het haar duidelijk dat alleen “de stenen” niet toereikend zijn bij gebiedsontwikkeling. Vanuit de leefwereld willen we geluk, saamhorigheid en duurzaamheid. In de systeemwereld van gemeentes en projectontwikkelaars hebben we te maken met ingewikkelde procedures en randvoorwaarden en rendementsdenken. Caro wilde deze werelden als yin en yang laten samenwerken. Daarom heeft zij Servicewise opgericht. Om de belanghebbenden en eindgebruiker een plaats te geven in gebiedsontwikkeling en daarmee aantrekkelijke en duurzame wijken te realiseren.

 

Daarvoor is expertise en ervaring nodig op verschillende disciplines. Vandaar de rest van ons team. Wij stellen aan u voor:

Caro Niestijl, omgevingsmanager, expert co-creatie en wooninitiatieven
Gerard van der Wel, econoom, weet alles van samen delen en maakt businesscases
Iris van der Graaf, communicatie expert, vertelt het verhaal over voeding, ecologie en moestuinen
Gerhard Rekvelt, inspireert mensen tot creatieve samenwerking en gemeenschapsvorming