Selecteer een pagina

Ontwikkelen met draagvlak

Onze diensten

Vlotte procedures en betere plannen. Dat willen we allemaal. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je dat de input van stakeholders effectief is? En op het juiste moment? Wij plegen succesvolle interventies bij ontwikkelprocessen. Aan de zachte kant motiveren wij mensen tot samenwerking. Aan de harde kant zorgen wij dat oplossingen binnen juridische, economische en planologische kaders passen. We pakken onze opgaven multidisciplinair aan. We combineren onze kennis over de systeemkant van het ontwikkelen met onze expertise over mensen en hun drijfveren.

Tenders & pitches

 • Plan van aanpak medezeggenschap van omwonenden bij selectieprocedure
 • Een plan van aanpak omgevings- management opstellen
 • Een plan van aanpak CPO en MO opstellen
 • Een plan van aanpak CPO en MO opstellen

Plannen & omgeving

 • Stakeholderanalyses
 • Ontwerp en regie omgevingsproces
 • Organiseren en modereren bewonersavonden
 • Participatie en co-design  t.b.v. de nieuwe Omgevingswet
 • Juridische en procesmatige verankering

 

 

Maatschappij & duurzaamheid

 • Collectieve (woon)initiatieven opzetten en begeleiden
 • Draagvlak ontwikkelen
 • Leefbaarheidsplannen maken
 • Gemeenschapsvorming initiëren

 

portfolio

Een selectie van projecten waar we met veel genoegen op terugkijken.

over ons

Servicewise werd opgericht door Caro Niestijl. Caro is opgeleid als architect aan de TU Delft. Daarnaast heeft zij als mediator en adviseuse voor binnenstedelijke ontwikkelingen gewerkt. Caro ontpopte zich als een expert in omgevingsmanagent en co-creatie. Ook werkte ze als commissaris bij woningcorporaties. Met al deze ervaring kwam ze tot het inzicht dat: “alleen de stenen niet toereikend zijn voor een goed resultaat”.  Het perspectief van bewoners, omwonenden en gebruikers is essentieel. Caro richtte Servicewise op om alle stakeholders een evenredige stem in de planontwikkeling te kunnen geven. Daarbij word zij geflankeerd door drie experts:

Iris van der Graaf is communicatie expert en ecologo. Iris vertelt het verhaal achter voedsel en moestuinen.
Gerard van der Well is econoom en weet alles van senioren en passende deelvoorzieningen.
Gerhard Rekvelt is een communitybuilder en helpt het Servicewise daar waar het om de uitvoering van co-creatieve workshops gaat.

Contact

Bezoek en postadres:

Servicewise
Gebouw Factor IJ
Grasweg 49
1031 HX Amsterdam

Telefoon:     06-41049309
e-mail:         caro@servicewise.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Be curious, not judgemental"

Walt Whitman