Selecteer een pagina

Ontwikkelen met draagvlak

maatschappelijk draagvlak

Stel, je wil een plan maken voor een gebouw of gebied en omwonenden zijn faliekant tegen. De gevolgen zijn niet mis, bezwaarprocedures, vertraging, budgetoverschrijdingen en misschien wel afstel van het project. Er is sprake van grote reputatieschade. Hoe kan je dit voorkomen? Hoe zorg je dat jouw plan wel draagvlak heeft? Hoe zorg je dat stakeholders constructief met jou gaan meedenken? Welke maatschappelijke meerwaarde kan je realiseren in je project? En hoe bouw je aan gemeenschapszin?

Wij zorgen dat jouw plannen draagvlak krijgen. Wij hebben de unieke combinatie van kennis en 25 jaar ervaring met ruimtelijke ontwerpopgaven,  te samen met de expertise over wat mensen motiveert.

Deze bedrijven gingen je voor:
Heijmans, BPD, Blauwhoed, Kondor Wessels Vastgoed, Gemeente Amsterdam, Woonstichting de Key, Woonstichting de Alliantie, Ymere, Rijnboutt, Marga Klompé en nog vele anderen.

We kunnen je helpen met deze opgaven:

Bij tenders:

 • Als je als gemeente  medezeggenschap en draagvlak van omwonenden wilt organiseren
 • Als je als ontwikkelaar een tender wilt winnen met omgevingsmanagement, leefbaarheid of Social Return
 • Als je als ontwikkelaar een tender wilt winnen met Mede-opdrachtgeverschap
 • Als je een tender wilt winnen met doelgroeponderzoek en plintinvullingen

Bij planontwikkeling

 • Als je een goed beeld wil hebben van de aard en aanpak van je stakeholders
 • Als je draagvlak nodig hebt voor je nieuwbouw- of renovatieplannen en je dat proces wil laten begeleiden
 • Als je bewonersavonden wil laten organiseren en modereren
 • Als je een Social Return plan wilt laten maken met meerwaarde voor de buurt.

Bij wonen & leefbaarheid

 • Als je collectieve (woon)initiatieven wil opzetten
 • Als je een haalbaarheidsanalyses wil laten opstellen
 • Als je leefbaarheidsplannen wil laten maken
 • Als je wilt aansturen op gemeenschapsvorming en zelforganisatie
 • Als je moestuinen of korte keten voedselinkoop wilt faciliteren

 

portfolio

Met deze projecten hebben we al veel succes geboekt!

“Ik heb regelmatig met  onmogelijke tegenstellingen te maken gehad, waar compromissen tot een slecht resultaat zouden hebben geleid. Dank zij Servicewise is met deze druk juist een beter gebouw tot stand gekomen.

Arno de Wijn

projectleider Vondeltuin, Gemeente Amsterdam

Servicewise was echt een uitkomst bij de tender. Met Caro hadden we iemand die op een andere manier naar de opgave keek. Door haar hebben we de juiste partners en doelgroep kunnen vinden. Caro zelf is enorm betrokken. Ze doet meer dan waar we haar voor vroegen, bijvoorbeeld het meelezen van de indieningsstukken en aanleveren van teksten. We kunnen Sevicewise aanbevelen bij zowel gemeentes als andere projectontwikkelaars omdat Servicewise heel goed de verbindende rol tussen die partijen op zich kan nemen”

Marjolijn Smit

Ontwikkelingsmanager, Blauwhoed

“In de workshops van Servicewise hebben we samen met de kopers het gemeenschappelijke tuinontwerp gemaakt. Het was een verrassing dat we daarbijzelf echt aan de slag mochten. We dachten eerst dat Heijmans het meeste voor ons zou bepalen. Wat we leuk vonden aan de workshops is dat ze heel interactief waren en dat ze uiteindelijk trechterden naar een heel goed ontwerp waar we echt blij mee zijn. We kunnen de workshops van Servicewise dan ook aanbevelen voor alle plekken waar ruimte schaars is en waar mensen tuinen delen.”

Ingeborg en Richard

kopers van een nieuwbouwhuis, De Verbinding in Amsterdam

Masterclass

 Masterclass Ontwikkelen met Draagvlak

 

Wil jij ook succesvol worden in draagvlak verwerving? Laat het ons weten. We organiseren regelmatig trainingen en masterclasses op locatie.

 

Masterclass inhoud

De Masterclass Ontwikkelen met Draagvlak gaat over het ontwerpen van een excellent omgevingsproces in een complexe stakeholderproblematiek met conflicterende belangen . De deelnemers krijgen inzicht in de nodige kennis en strategie. Daarbij worden zij uitgedaagd om met behulp van hun eigen casussen te oefenen. Wil jij hier meer van weten? Bel of mail met Caro.

over ons

Servicewise werd opgericht door Caro Niestijl. Caro is opgeleid als architect aan de TU Delft. Daarnaast heeft zij als mediator en procesadviseur voor binnenstedelijke ontwikkelingen gewerkt. Caro ontpopte zich als een expert in omgevingsprocessen en co-creatie. Ook werkt ze als commissaris bij woningcorporaties. Met al deze ervaring kwam ze tot het inzicht dat: “alleen de stenen niet toereikend zijn voor een goed resultaat”.  Het perspectief van bewoners, omwonenden en gebruikers is essentieel. Caro richtte Servicewise op om stakeholders een evenredige stem in de planontwikkeling te kunnen geven. Daarbij word zij geflankeerd door deze experts:

Dick Lavina  is docent en groepsbegeleider, met een achtergrond in de architectuur en kunst.
Gerard van der Well is econoom en weet alles van senioren en passende deelvoorzieningen.
Iris van de Graaf is expert korte keten voedselsystemen en weet alles van ecologisch moestuinieren en collectief eten van de boer.

Contact

Welk draagvlak kunnen we voor jou genereren?

Bel of mail ons

Servicewise
Gebouw Factor IJ
Grasweg 49
1031 HX Amsterdam

Telefoon:     +31641049309
e-mail:         caro@servicewise.nl

"Be curious, not judgemental"

Walt Whitman