Selecteer een pagina

Ontwikkelen met draagvlak

Onze diensten

Vlotte procedures en betere plannen. Dat willen we allemaal. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je dat de input van stakeholders effectief is? En op het juiste moment? Wij plegen succesvolle interventies bij ontwikkelprocessen. Aan de zachte kant motiveren wij mensen tot samenwerking. Aan de harde kant zorgen wij dat oplossingen binnen juridische, economische en planologische kaders passen. We pakken onze opgaven multidisciplinair aan. We combineren onze kennis over de systeemkant van het ontwikkelen met onze expertise over mensen en hun drijfveren.

Tenders & beoordelingen

 • Opstellen en uitvoeren plan van aanpak medezeggenschap van omwonenden bij selectieprocedures
 • Opstellen en uitvoeren van plan van aanpak omgevingsmanagement opstellen
 • Een plan van aanpak CPO en MO opstellen
 • Een plan van aanpak CPO en MO opstellen

Plannen & stakeholders

 • Stakeholderanalyses maken
 • Ontwerp en regie omgevingsprocessen voeren
 • Organiseren en modereren bewonersavonden
 • Visievorming en co-design  t.b.v. de nieuwe Omgevingswet
 • Juridische en procesmatige verankering van de resultaten

 

 

Maatschappij & leefbaarheid

 • Collectieve (woon)initiatieven opzetten en begeleiden
 • Haalbaarheidsanalyses
 • Draagvlak ontwikkelen
 • Leefbaarheidsplannen maken
 • Gemeenschapsvorming initiëren

 

portfolio

Een selectie van projecten waar we met veel genoegen op terugkijken.

over ons

Servicewise werd opgericht door Caro Niestijl. Caro is opgeleid als architect aan de TU Delft. Daarnaast heeft zij als mediator en procesadviseur voor binnenstedelijke ontwikkelingen gewerkt. Caro ontpopte zich als een expert in omgevingsprocessen en co-creatie. Ook werkt ze als commissaris bij woningcorporaties. Met al deze ervaring kwam ze tot het inzicht dat: “alleen de stenen niet toereikend zijn voor een goed resultaat”.  Het perspectief van bewoners, omwonenden en gebruikers is essentieel. Caro richtte Servicewise op om stakeholders een evenredige stem in de planontwikkeling te kunnen geven. Daarbij word zij geflankeerd door deze experts:

Evert Jan de Vries heeft een achtergrond als corporate communicatie expert en heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot initiator en begeleider van bouwgroepen
Iris van der Graaf is communicatie expert en ecologe. Iris vertelt het verhaal achter voedsel en moestuinen.
Gerard van der Well is econoom en weet alles van senioren en passende deelvoorzieningen.

Contact

Bezoek en postadres:

Servicewise
Gebouw Factor IJ
Grasweg 49
1031 HX Amsterdam

Telefoon:     06-41049309
e-mail:         caro@servicewise.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Be curious, not judgemental"

Walt Whitman