Duurzame woongebieden met betrokken bewoners realiseren. Dat is onze missie. En dit is wat wij doen:
Samenwerking met belanghebbenden

Excellente plannen en vlotte planontwikkeling bereik je door samenwerking met belanghebbenden. Maar hoe betrek je ze optimaal in planontwikkeling? Hoe bereik je draagvlak voor je plan?  Servicewise heeft 20 jaar ervaring met allerlei vormen van effectieve samenwerking en co-design bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wij richten het proces is en voeren het samen met u uit. Het  omgevingsmanagement van uw project is bij ons in goede handen.

Meer over samenwerking met belanghebbenden…..

Samen delen

Met minder geld toch waardevolle voorzieningen realiseren. Hoe doe je dat? Ontmoeting, tuinen, sport, of samen een wooncoöperatie starten. Maar wie betaalt? En hoeveel? Welk risico loop je? Is het plan haalbaar? Is het plan financierbaar? Servicewise creëert investeringskracht. Samen met de betrokkenen bouwt Servicewise aan het plan, de businesscase en helpt het doel te realiseren.

Meer over samen delen..

Groen en gezond integreren

Groen en gezond wonen is wat we willen, maar hoe doe je dat? Hoe zorg je voor een duurzame omgeving, hergebruik van afval, goede afwatering of versterking van de ecologie? Welke rol hebben bewoners hierbij? Zijn er innovatieve concepten te bedenken? Hoe stel je voorwaarden? Servicewise kan integraal denken en de oplossing concreet maken.
Meer over groen en gezond integreren…

Samen het verhaal maken

Wanneer gaan betrokken bewoners en belanghouders zelf het verhaal gaan vertellen? Op social media of in het café? Een groot voordeel van het integreren van stakeholders en eindgebruikers is dat de marketingcampagne direct begint. Samen het verhaal maken. We noemen het ook wel “bottum up” gebiedsmarketing.  Meer over verhalen maken…