Wij verrijken uw  

                      gebiedsontwikkeling

 

 

 

Uw gebiedsontwikkeling onderscheidend maken?
Dit is wat we voor u kunnen doen:

Samenwerking met belanghebbenden

Exellente plannen en vlotte planontwikkeling bereik je door samenwerking met belanghebbenden. Maar hoe betrek je ze optimaal in planontwikkeling? Hoe bereik je draagvlak voor je plan? Servicewise heeft 20 jaar ervaring met allerlei vormen van effectieve samenwerking en co-design bij ruimtelijke ontwikkeling. Wij richten het proces is en voeren het samen met u uit.

Meer over samenwerking met belanghebbenden…..

Samen delen

Met minder geld toch waardevolle voorzieningen realiseren. Hoe doe je dat? Ontmoeting, tuinen, sport, of samen een wooncoöperatie starten. Maar wie betaalt? En hoeveel? Welk risico loop je? Is het plan haalbaar? Is het plan financierbaar? Servicewise creëert investeringskracht. Samen met de betrokkenen bouwt Servicewise aan het plan, de businesscase en helpt het doel te realiseren.

Meer over samen delen..

Groen en gezond innoveren

Groen en gezond wonen is wat we willen, maar hoe doe je dat? Hoe zorg je voor een duurzame omgeving, hergebruik van afval, goede afwatering of versterking van de ecologie? Zijn er innovatieve concepten te bedenken? Hoe stel je voorwaarden? Servicewise kan integraal denken en de oplossing concreet maken.
Meer over groen en gezond innoveren…

Het verhaal maken

We zetten agenda’s op de kaart. Bijvoorbeeld een Groene Agenda of de Agenda Stadslandbouw. Hoe vertel je dat afwatering belangrijk is? Wat biodiversiteit betekent? Hoe inspireer je bewoners? Bijvoorbeeld met een excursie, een brede campagne of het samen opzetten van groenprojecten. Servicewise heeft de expertise. Samen maken we het verhaal. Meer over verhalen maken…